الدنیا متاع الغرور

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

فیلم ماتریکس


انسان خود باخته ی اجتماع سیستم همون جامعه ( ذهن فرد) است . برای اینکه بهتر متوجه موضوع بشوید کلمه ی ” غار ذهن ” را در…

دسته‌بندی نشده

الدنیا متاع الغرور


دنیا چیزیست فریبنده نه ملک خضر بماند و نه ملک اسکندر نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. ( انسان )