اضافت کردن آدم علیه السلام آن ذلت را به خویشتن کی ربنا ظلمنا واضافت کردن ابلیس گناه خود را به خدا تعالی کی بما اغویتنی

1مطلب موجود می باشد.
پادکست ها

اضافت کردن آدم علیه السلام آن…


دفتر اول “بخش۸۰” اضافت کردن آدم علیه السلام آن ذلت را به خویشتن کی ربنا ظلمنا واضافت کردن ابلیس گناه خود را به خدا تعالی کی بما…