اسپانیا

1مطلب موجود می باشد.
عشق و زیبایی

عشق در زبان اسپانیایی


عشق واقعی  چیست؟ آن‌چه را که به‌طور متداول «عاشق شدن» می‌نامیم، در اکثر موارد تشدید خواسته‌ها و نیازهای «من» است. شما به فردی دیگر یا در واقع…