استاد رحیم پور اذغدی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

سخنرانی استاد رحیم پور اذغدی در مورد خطبه منا


صحبتهای امام حسین علیه السلام در خطبه منا در برابر علمای اسلام و صحابی معروف پیامبر(ص) در سرزمین منا ( دو سال قبل از واقعه عاشورا )…