ازدواج

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

ازدواج


وقتی من نمی‌توانم وجود ناهنجار خودم را تحمل کنم ، چگونه دیگری را تحمل خواهم کرد؟! @khodshenasi7 چون که هر دَمْ راهِ خود را می‌زَنَم با دِگَر…

متن ها

ازدواج موفق


یکی از دلایل ازدواج و یا برقراری رابطه عاشقانه چه با همسر خود و چه با دیگری چیست؟ داشتن حس امنیت است ! ( حس ایمنی روانی)…