ازدواج موفق

1مطلب موجود می باشد.
متن ها

ازدواج موفق


یکی از دلایل ازدواج و یا برقراری رابطه عاشقانه چه با همسر خود و چه با دیگری چیست؟ داشتن حس امنیت است ! ( حس ایمنی روانی)…