أَنْفَعُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى

1مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

مکانیسم ایجاد خشم


  ‍ ‍ مکانیسم ایجاد خشم به تصویر نگاه کنید هر چقدر پاندول( آونگ ) به سمت راست کشیده شود وقتی رها شود به همان مقدار به…