آهو در طویله خران

1مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

آهو در طویله خران


 صیادی، یک آهوی زیبا را شکار کرد واو را به طویله خران انداخت. در آن طویله، گاو و خر بسیار بود. آهو از ترس و وحشت…