بایگانی

280مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

جبر یا اختیار؟


این سوال را بارها شنیده‌ایم که زندگی جبر است یا اختیار ؟ به فرض بگوییم جبر است . جبری که منافاتی با اختیار انسان ندارد! شاید این…

متن ها

رابطه عاشقانه


یکی از دلایل ازدواج و یا برقراری رابطه عاشقانه چه با همسر خود و چه با دیگری ، داشتن حس امنیت است ! ( حس ایمنی روانی)…

خودشناسی

بی حسرت از جهان …


نه تو مانی و نه من!!! بی حسرت از جهان نرود هیچ کس بدر الا، شهید عشق ! به تیر از کمان دوست .

پادکست ها

داستان پادشاه جهود دیگر


پارت اول : داستان آن پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود “قسمت اول” پارت دوم:داستان آن پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین…

پادکست ها

داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت…


قسمت اول : داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت از بهر تعصب قسمت دوم:آموختن وزیر مکر پادشاه را قسمت سوم:تلبیس وزیر بانصاری قسسمت چهارم:…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

تفسیر داستان پادشاه و کنیزک


پارت اول:عاشق شدن پادشاه به کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او پارت دوم: ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به…

خودشناسی

خودشناسی چیست؟


خودشناسی

خودخواهی


چه خوبه که انسان خودخواهی های خودش رو ببینه ! در افکارش ! هیجاناتش ! عواطفش ! رفتارش ! روابطش ! واکنشهاش! فعالیتهایش! چقدر این دیدن طاهر…

خودشناسی

عشق بدون انگیزه


عشق بدون انگیزه و غرض چیست؟ آیا عشق بدون غرض می تواند وجود داشته باشد؟ عشقی که در قبال آن، شخص انتظار و توقع چیزی برای خودش…