تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

9مطلب موجود می باشد.
پادکست ها

هر پیمبر امتان را در جهان همچنین تا مخلصی می‌خواندشان


قسمتی از داستان شیر و نخجیران

پادکست ها

شرح و تفسیردر بیان معنی آنک من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل التصوف


دفتر اول” بخش۸۳” در بیان معتی آنک من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل التصوف

پادکست ها

دفتر اول بخش ۸۱ تفسیر وهو معکم اینما کنتم


دفتر اول بخش ۸۱ تفسیر وهو معکم اینما کنتم

پادکست ها

سوال کردن رسول از عمر


دفتر اول “بخش ۸۲” سوال کردن رسول رم از عمر رضی الله عنه از سبب ابتلای ارواح به این آک و گل و جسم

پادکست ها

اضافت کردن آدم علیه السلام آن…


دفتر اول “بخش۸۰” اضافت کردن آدم علیه السلام آن ذلت را به خویشتن کی ربنا ظلمنا واضافت کردن ابلیس گناه خود را به خدا تعالی کی بما…

پادکست ها

شرح و تفسیر داستان طوطی و بازرگان


1- دفتر اول بخش ۸۴ قصه بازرگان کی طوطی محبوس او او را پیغام داد و به طوطبان هندوستان هنگام رفتن به تجارت “قسمت اول” ۹۹.۹.۴ –…

پادکست ها

داستان پادشاه جهود دیگر


پارت اول : داستان آن پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود “قسمت اول” پارت دوم:داستان آن پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین…

پادکست ها

داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت…


قسمت اول : داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت از بهر تعصب قسمت دوم:آموختن وزیر مکر پادشاه را قسمت سوم:تلبیس وزیر بانصاری قسسمت چهارم:…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

تفسیر داستان پادشاه و کنیزک


پارت اول:عاشق شدن پادشاه به کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او پارت دوم: ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به…