فیه ما فیه

11مطلب موجود می باشد.
فیه ما فیه

منتظر نه متقاضی


درویش در این دنیا مهمان است. تقاضای مهمان بر میزبان جفاست. مهمان به ادب باشد و منتظر، نه متقاضی … 📙 نفحات الانس – جامی

فیه ما فیه

راه حق سخت مخوف و بسته بود


راه حقّ سخت مخوف و بسته بود و پر برف اولّ جان بازی او کرد واسب را در راند و راه را بشکافت هر که رود درین…

خودشناسی

پیلی را بر سر چشمه…


از برکه های زلال وچشمه های روشن بپرهیز ! مبادا از بخت بد در آتش خودبیزاری بگُدازی، تا جان بسپاری! فیلی را آوردند، سر چشمه ای آب…

خودشناسی

آدمی عاشق آن چیزیست …


آدمی همیشه عاشق آن چیزیست که ندیده است، نشنیده است و فهم نکرده است و شب و روز آن را می طلبد. اما از آنچه فهم کرده…

خودشناسی

عقل همچو پروانه است


عقل همچون پروانه است و معشوق چون شمع هر چند که پروانه خود را بر شمع زند بسوزد و هلاک شود امّا پروانه آنست که هرچند برو…

فیه ما فیه

معشوق


فیه ما فیه

گمشده انسان


انسان هر چیزی را بدست بیاورد باز آرام نمی‌گیرد، آن چیست که انسان هزاران سال به دنبالش هست و آرام نگرفته؟!

فیه ما فیه

عیبستان


وقتی تو از دنیایی ناهنجار و مادی هستی؛ نیمی از وجودت از دنیای عیبستان است چرا عیبت را نمی‌پذیری؟ و تلاش میکنی که بگویی نه من این…

فیه ما فیه

مسبب الاسباب


اسباب پرده ای بیش نیست ، قوانین علی و معلولی حجابند تا هر کسی مسبب را نبیند .