عشق و زیبایی

5مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

عشق بدون انگیزه


عشق بدون انگیزه و غرض چیست؟ آیا عشق بدون غرض می تواند وجود داشته باشد؟ عشقی که در قبال آن، شخص انتظار و توقع چیزی برای خودش…

عشق و زیبایی


با یه فرمول ریاضی مشخص شد که امبر هِرد زیباترین زن جهانه.. ای‌کاش همون‌موقع با یه فرمول ریاضی هم مشخص میکردن مهربانترین و دلسوز ترین آدمها کیست؟!…

عشق و زیبایی

عشق در زبان اسپانیایی


  آن‌چه را که به‌طور متداول «عاشق شدن» می‌نامیم، در اکثر موارد تشدید خواسته‌ها و نیازهای «من» است. شما به فردی دیگر یا در واقع تصویر ذهنی‌تان…

دسته‌بندی نشده

صید عشق


  آنکه ارزد صید را، عشق است و بس لیک او کی گنجد اندر دام کس!؟ چیزی که به خواستنش می‌ارزد و ارزش صید شدن دارد، “عشق”…

عشق و زیبایی

گریختن از عشق


  تو به یک خاری گریزانی ز عشق تو بجز نامی چه می‌دانی ز عشق؟ هر کس بصرف تحویل گرفته نشدن، یا طرد شدن – بهر شکلش…