چشمه فطرت

3مطلب موجود می باشد.
چشمه فطرت

جنگ از منظر حضرت علی علیه السلام


چشمه فطرت

آموزش


در فنلاند هيچ نظم و فشاری ( مشق و تکلیف ) تا ١٨ سالگی در مدارس وجود ندارد

چشمه فطرت

چشمه فطرت آلوده به منیت


یک آگاهی اساسی اینست که فعلا تمام رفتار ما آلوده به نفس و منیت هست. به عبارتی رفتاری خالص در ما نیست. شیطان: همه را فریب خواهم…