دین

5مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

حضرت آسیه


حق الیقین ،عین الیقین ،علم الیقین

خودشناسی

امر به معروف و نهی از منکر


خواجه پندارد که خدمت میکند شهید مطهری

دین

شلاق خوردن یک دختر افغانی توسط طالبان


لا اکراه فی الدین؟؟؟؟!!!!!!   شلاق خوردن یک دختر افغانستانی بخاطر پوشیدن شلوار قرمز توسط طالبان اینجوری که به باسن دختر مردم میزنن، از شلوار قرمز تهییج…

دین

فرازهایی از دعای کمیل


«آيا مؤمن همانند فاسق‏ است؟ نه، مساوى نيستند» اى خدا و سرور من، از تو خواستارم به قدرتى كه مقدّر نمودى و به فرمانى كه حتميتش دادى…

خودشناسی

جعل حدیث


همیشه در طول تاریخ ادیان‌ ابراهیمی توسط مبلغانِ منفعت طلب ، مصلحت اندیش و سود جو تحریف میشده است ! و این واقعیتی تلخی بوده است تا…