دسته‌بندی نشده

32مطلب موجود می باشد.
پادکست ها

دیدن خواجه طوطیان هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن آن طوطی(قسمت دوم)


اولیاء‌الله، طوطیان رها می دانند چکار می کنند و چکار باید بکنند و چگونه ما را نجات دهند و این کار را می کنند. طوطی لرزید و…

خودشناسی

من خودم را دیدم 27(خوشبختی ظاهری یا واقعی)


فکر می کردم دیگران خیلی خوشبختند، غبطه ی ظاهر زندگیشان را می خوردم. اما آیا واقعا خوشبخت بودند؟ انسان خوشبخت در بوق و کرنا نمی کند که…

دسته‌بندی نشده

من خودم را دیدم 26 (حرص و ولع)


چون ظاهر زندگیم مدام عوض میشد و آرزو ها و امیالم رنگ دیگری به خود می‌گرفت، فکر میکردم آدم جدیدی شده ام. در حالیکه درونا و روانا…

خودشناسی

من خودم را دیدم 21


انسانها برای یکدیگر هم دام بودند و هم دانه ،هم درد بودند و هم درمان! مردم توسط هم تشویق و تایید می شدند توسط هم ملامت و…

دسته‌بندی نشده

من خودم را دیدم 15


آنقدر غرق افکارم می‌شدم که گوشهایم کر می‌شد و چشمهایم نابینا، در جمع مردم می‌نشستم ، فقط صداهای مبهم و درهمی می‌شنیدم نه به طور واضح. از…

دسته‌بندی نشده

من خودم را دیدم 8


می‌ترسیدم دوستان و اطرافیانی را که با هزارجور نقش بازی کردن و وانمودکاری بدست آورده‌ام با یک محاسبه اشتباه و کار خطا از دست بدهم پس باید…

خودشناسی

ریحانه پارسا رد داد


ریحانه پارسا رد داد! / من … و … هستم! / رکیک‌ترین واژه‌ها در حریم یک دختر! + سند ریحانه پارسا بار دیگر با انتشار عکس و…

خودشناسی

من خودم را دیدم 7


در پیاده‌رو که راه می‌رفتم هر کسی از جلوی چشمم رد می‌شد ذهنم بطور خودکار شروع می‌کرد به وراجی کردن، این چقدر زیباست! این کوتاه قد است!…

خودشناسی

آدمی عاشق آن چیزیست …


آدمی همیشه عاشق آن چیزیست که ندیده است، نشنیده است و فهم نکرده است و شب و روز آن را می طلبد. اما از آنچه فهم کرده…