دسته‌بندی نشده

30مطلب موجود می باشد.
پادکست ها

دیدن افکار


#دیدن_افکار ما اصلا نمیدانیم که کدام افکار خوب است یا کدام افکار ، بد . کدام افکار طبیعت ذهن ما هست و کدام افکار طبیعت ذهن ما…

پادکست ها

دیدن خواجه طوطیان هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن آن طوطی(قسمت دوم)


نمادگشایی از داستان طوطی و بازرگان در ادامه تفسیر مشخص میشود طوطی و بازرگان نماد چیستند؟ اولیاء‌الله، طوطیان رها می دانند چکار می کنند و چکار باید…

خودشناسی

من خودم را دیدم 27(خوشبختی ظاهری یا واقعی)


فکر می کردم دیگران خیلی خوشبختند، غبطه ی ظاهر زندگیشان را می خوردم. اما آیا واقعا خوشبخت بودند؟ انسان خوشبخت در بوق و کرنا نمی کند که…

دسته‌بندی نشده

من خودم را دیدم 26 (حرص و ولع)


چون ظاهر زندگیم مدام عوض میشد و آرزو ها و امیالم رنگ دیگری به خود می‌گرفت، فکر میکردم آدم جدیدی شده ام. در حالیکه درونا و روانا…

خودشناسی

من خودم را دیدم 21


انسانها برای یکدیگر هم دام بودند و هم دانه ،هم درد بودند و هم درمان! مردم توسط هم تشویق و تایید می شدند توسط هم ملامت و…

دسته‌بندی نشده

من خودم را دیدم 15


آنقدر غرق افکارم می‌شدم که گوشهایم کر می‌شد و چشمهایم نابینا، در جمع مردم می‌نشستم ، فقط صداهای مبهم و درهمی می‌شنیدم نه به طور واضح. از…

دسته‌بندی نشده

من خودم را دیدم 8


می‌ترسیدم دوستان و اطرافیانی را که با هزارجور نقش بازی کردن و وانمودکاری بدست آورده‌ام با یک محاسبه اشتباه و کار خطا از دست بدهم پس باید…

خودشناسی

ریحانه پارسا رد داد


ریحانه پارسا رد داد! / من … و … هستم! / رکیک‌ترین واژه‌ها در حریم یک دختر! + سند ریحانه پارسا بار دیگر با انتشار عکس و…

خودشناسی

من خودم را دیدم 7


در پیاده‌رو که راه می‌رفتم هر کسی از جلوی چشمم رد می‌شد ذهنم بطور خودکار شروع می‌کرد به وراجی کردن، این چقدر زیباست! این کوتاه قد است!…