متن ها

80مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

بادبان زندگی


اتفاقات زندگی چون باد بسمت شما می‌آیند و واکنش های شما مسیر شما را مشخص می‌کند چون بادبان شما نمیتوانید باد را نگه دارید، یا تند و…

خودشناسی

دروغ


دروغ انسان اگر به خودش مدام دروغ بگوید ! دروغهای خودش را باور خواهد کرد . عین دروغهایش خواهد شد! و دیگر … بیاد نخواهد آورد چه…

خودشناسی

چین!!!


علم را بجویید حتی در چین باشد و آن علم خودشناسی ( معرفت النفس است ، که در آن شناخت و معرفت خداوند عز وجل می باشد….

پادکست ها

ترس , وابستگی , عشق


وابستگی به خاطر وجود ترس است. ما از چیزی می ترسیم و به چیز دیگر پناه میبریم آن پناه بردن عین وابستگی است. ما ترسهای روانی، فکری…

خودشناسی

من خودم را دیدم 25 (نور و ظلمت)


عامل ندیدن تاریکی است. اگر مشکل تاریکی است، خب علاج تاریکی نور است. در تاریکی همه چیز سوال است همه چیز مبهم است، همه چیز ترسناک است،…

شرح تفسیر سیمرغ عطار قسمت هشتم
پادکست ها

شرح تفسیر سیمرغ عطار قسمت هشتم


••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را عرش را بر آب بنیاد او نهاد خاکیان را عمر بر باد او نهاد…

تفسیر صوتی منطق الطیر عطار

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار قسمت هفتم


آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را شیخ عطار آن بزرگ راه دین آن طریق عشق را شور آفرین در کتاب خود…

پادکست ها

شرح و تفسیر قسسمت ششم منطق الطیر عطار


••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• طوطی ای را طوقی از زر ساخته (گردنبندی از زر به دور گردن…

پادکست ها

شرح و تفسیر سیمرغ قسمت پنجم


••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• او که از خاک آدمی را آفرید آدمی شد راز گیتی را کلید…