کلیپ ها

75مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

روز واقعه


حکومتیان و سپاهیان کتاب خدا را چنان می‌خوانند که سود ایشان است! آنها که دستار بر سر نهاده اند ، سر از گردن خدا ترسان میندازند! @khodshenasi7

خودشناسی

حضرت آسیه


حق الیقین ،عین الیقین ،علم الیقین

خودشناسی

امر به معروف و نهی از منکر


خواجه پندارد که خدمت میکند شهید مطهری

خودشناسی

همگونی با دارایی ها؟


آیا من دارایی هایم هستم ؟! انسان در طول تاریخ خود را عبارت از دانستگیها و اموالش میدانسته است . هیچگاه نتوانسته است خود را بصورت عریان…

چشمه فطرت

جنگ از منظر حضرت علی علیه السلام


خودشناسی

جماعتی که نظر را حرام میدانند


جماعتی که نظر را حرام می‌دانند… نظر حرام بکردند و خون خلق حلال … سعدی

خودشناسی

سکانسی از سریال see


فیلم see ملکه : برا چنین هدفی به سربازان زیاد احتیاج داریم ! مشاور : سربازان پدر مادر دارند، برادر و خواهر دارند ، مردم ازین نهضت…

خودشناسی

ترس و خشم


ترس و خشم دوقلوی بهم چسبیده اند و جدایی ناپذیر ! ترس خشم رو به دنبال خودش میاره

خودشناسی

بودن یا نبودن؟!!!


  بودن یا نبودن! مسئله این است. آیا شایسته‌تر آن است که ضربه‌های روزگار نامساعد را تحمل کنیم یا سلاح نبرد به دست گیریم و در مبارزه…