نویسنده: sedi

3مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

ای فرزند آدم


خودشناسی

ای پناه من


تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

طوطی و بازرگان


گفت طوطی کو به فعلم پند داد که رها کن لطف آواز و وداد زانک آوازت ترا در بند کرد خویشتن مرده پی این پند کرد یعنی…