نویسنده: azar

2مطلب موجود می باشد.
پادکست ها

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار


🍃قسمت دوم سیمرغ 🍃 آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را آن خدای بینهایت بی نظیر آن کریم آشنای دستگیر ای جهانی…

پادکست ها

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار


مقدمه 🍃قسمت اول سیمرغ🍃 آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را روزگاری پیش از این در شهر دل آن جهان رسته از…