تفسیر داستان پادشاه و کنیزک


پارت اول:عاشق شدن پادشاه به کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او

پارت دوم:
ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولی را

پارت چهارم :ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند

پارت پنجم:بردن پادشاه ان طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند قسمت اول

پارت ششم:بردن پادشاه ان طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند قسمت دوم

پارت هفتم:بردن پادشاه ان طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند قسمت سوم

پارت هشتم:رمز گشایی داستان پادشاه و کنیزک دفتر اول

پارت نهم:خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک

پارت دهم:دریافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه

پارت یازدهم:فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر”قسمت اول”

پارت دوازدهم:فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر”قسمت دوم”

پارت سیزدهم :بیان آنک کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارات الهی بود نه به هوای نفس و تامل فاسد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *