تفسیر صوتی و متنی پیغام شاه پنهان با وزیر

دفتر اول بخش ۲۰
پیغام شاه پنهان با وزیر

 

••در میان شاه و او پیغامها
شاه را پنهان بدو آرامها

با وزیر زیرکش این شاه آرام می گرفت. (گفتیم شاه ما خودمان هستیم، و وزیر ذهن زیرک ما) مادر سایه ذهن زیرک مان احساس آرامش و امنیت می کنیم؛ به همین خاطر ذهنمان را دائما تیز می کنیم.

••آخر الامر از برای آن مراد
تا دهد چون خاک ایشان را به باد

برای این که ریشه کن کند نصرانیان را
شاه پیش وزیر نوشت👇

••پیش او بنوشت شه کای مقبلم
وقت آمد زود فارغ کن دلم

کار را زود تمام کن

••گفت اینک اندر آن کارم شها
کافکنم در دین عیسی فتنه‌ها

می خواهم دین عیسی را زیر و رو کنم

بیان دوازده سبط از نصاری

 

••قوم عیسی را بد اندر دار و گیر
حاکمانشان ده امیر و دو امیر

نصرانیان، قوم عیسی دوازده امیرداشتنند،ده امیر و دو امیر با همدیگر می شوند دوازده امیر

••هر فریقی مر امیری را تبع
بنده گشته میر خود را از طمع

هر امیر یک گروهی داشت، و هر گروهی یک امیر” از سر آن که امیر آن واجب الاطاعت است، اطاعت نمی کردند، برای اینکه ازسر طمع، که از بغل امیر شان به آب و نون برسند.

••این ده و این دو امیر و قومشان
گشته بند آن وزیر بد نشان

این دوازده امیر با قومشان بنده وزیر شدند؛

••اعتماد جمله بر گفتار او
اقتدای جمله بر رفتار او

انسان وقتی به خودش نگاه می کند می بیند تمام رفتارش درست است، به خودش اعتماد دارد؛
تمام رفتار و هیجاناتش که از ذهن زیرک بر می خیزد، برای خود انسان خیلی توجیه داردو قابل قبول است. به خاطر همین انسان ذهن زیرکش را عبدوبنده میشود.

••پیش او در وقت و ساعت هر امیر
جان بدادی گر بدو گفتی بمیر

این دوازده امیر بنده وزیر بودند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *