خروج از شرطی شدگی

ذهن انسان پر از باید ها و نباید هاییست که جامعه در آن فرو کرده است.
باید ها و نباید هایی بسیار پنهان از دیده ی ما .
انسان از روی این باید و نباید ها عمل میکند.
بخودتان بنگرید هر واکنش و عملی انجام میدهید (ساده یا پیچیده ) از روی این بایدها و نباید هاست.
ما فکر میکنیم آزادانه عمل میکنیم ،اما این باید ها و نبایدها به رفتارهای ما شکل میدهند.
باید ها و نباید ها فشارهایست درونی و ذهنی که پشت همه رفتارهای ما وجود دارد.
نمیگویم بایدها و نباید ها خوب است یا بد .
یا اینکه عده ای ازین بایدها خوبند و عده ای بد هستند.
و یا نباید باشند.
با این دید نگاه نکنید! فقط این آگاهی را از رفتارهای خود بدست بیاورید که الان دقیقا از روی کدام “باید” عمل میکنید !

باید ها فرضهایی هستند که ما آنها را صحیح در نظر گرفته ایم و از روی آنها عمل میکنیم.
این فرضهای تئوری به زندگی و رفتار ما جهت میبخشند!
ما هیچگاه در صحیح و غیر صحیح بودن آنها شک نکرده ایم.
بایدها ساختار روانی ما را شکل میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *