مکانیسم ایجاد خشم

به تصویر نگاه کنید هر چقدر پاندول( آونگ ) به سمت راست کشیده شود وقتی رها شود به همان مقدار به سمت چپ متمایل خواهد شد. حرص و خشم رابطه ی مستقیمی باهم دارند.
هر اندازه در ما نیروی حرص ، طلب و آرزو قویتر باشد به همان مقدار ما خشم نهفته و فشرده در خود ذخیره می کنیم !
الان وجود ما پر از آرزو و حرص است پس ما پتانسیل خشم زیادی در خود ذخیره داریم.

و این خشم نهفته زمانی بروز میکند وخود را نشان میدهد که ما نتوانیم به آمال و توقعات و انتظارات خود برسیم. بعبارتی بین ما و هدفی که طلب میکنیم مانعی پیش بیاید.

حرص ———-مانع————-> خشم

مثلامیخواهم خیلی زودبه خانه برسم ولی در ترافیک گیرمیکنم به مقداری که عجله داریم و نمیتوانیم ،خشمگین هستیم!
ما از همسر خود توقعات زیادی داریم وقتی برآورده نمیشود به اندازه ی توقع و انتظاراتمان خشمگین می شویم!

حضرت علی ع: «أَنْفَعُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى;

سودمندترين داروی اضطراب و نگرانى ، ترك آرزوهاست».
فکر > هیجان و واکنش > تصمیم و اراده > رفتار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *