من خودم را دیدم 3

الان که فهمیده بودم ساختار ذهنی و روانی مرا القائات و داده های بیرونی ساخته است باید زود دست به کار می شدم تا هر چه زودتر تعامل بین محیط و ساختار روانی خودم را می شناختم و این واقعیت از آنجا شدت می گرفت که می دیدم بسیار تحت تاثیر محیط هستم.
یک داستانی در مثنوی معنوی خوانده بودم با این ماجرا که صوفی به خانگاهی می رسد.
اهل خانگاه بسیار فقیر و گرسنه بوده اند، دزدکی خر صوفی را می فروشند و با آن غذا تهیه می کنند و به خاطر این خورد و خوراک جشن و مهمانی می گیرند.
ولوله افتاد اندر خانگه
کامشبان لوت و سماع است و شره
صوفی میهمان غافل از اینکه خر اورا فروخته اند شروع کرده بودبه تقلید از آنها و رقص و سماع می کرد.

فردا روز که خر خود را طلبید، نگهبان طویله گفت من بارها آمدم به تو بگویم که دارند خرت را برای فروش می برند

گفت والله آمدم من بارها تا تو را آگه کنم زین کارها
تو چنان گفتی که خر رفت ای پسر
از همه گویندگان با ذوق تر

اگر خبر نداشتی پس چرا مثل آنها می خواندی
خر برفت و خر برفت و خر برفت
شادی آمد غصه از خاطر برفت
صوفی گفت عکس ذوق آن جماعت می زدی
وین دلم زان عکس ذوقی میشدی

واقعا چقدر انسان تحت تاثیر محیط پیرامون خویش است.
جان ما و فطرت ما را جامعه ی ناهنجار دزدیده است و ما دلخوش به دریافت‌های خودمان از جامعه با ذوق و شوق به تقلید خوشحالیم که چندین ریال موقعیت اجتماعی و ثروت و تایید گرفته ایم.

داشتم کم کم می فهمیدم دزدی نهان آن پاکی کودکانه ی ما را به تاراج برده است.
تازه درک می کردم در معامله ی داد و ستدی بین جامعه و انسان ما همه بازندگانیم.
والعصر آن الانسان لفی خسر

چیزهای کلی و مبهمی فهمیده بودم اما هنوز دقیقا نمی‌دانستم چه بلایی به سر انسان که خودم هم نوعی از آن بودم آمده است.

باید همین آگاهی ها را یادداشت می کردم تا از یاد نبرم که اولا من کاملا تحت تاثیر محیط بزرگ شده ام
دوما آلان من یک ساختمان ذهنی شرطی شده دارم که به خاطر همان تاثیر محیط شکل یافته است.

اما چگونه می توانستم آن ساختمان روانی و ذهنی را در کلیت انسان بشناسم.

وقتی به خودم نگاه می کردم جز عده ای رفتار و هیجان در خود نمی دیدم.
کتاب‌های روانشناسی و… فقط وقتم را هدر داده بود.
باید از این به بعد خودم به تنهایی به مطالعه درون متلاطمم می پرداختم و این کلاف سردرگم را باز می کردم.
شب.. و صبح..
@khodshenasi7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *