فشار و حکومت مرجعیتها بر ذهن انسان

ذهن انسان تحت تاثیر مرجعیت های مختلفی قرار دارد. مرجعیت ها نیروها و فشارهایی بر ذهن وارد می کند که موجب بروز هیجانات و رفتارهای خاصی در ما میشود.
مرجعیت فشار جمع بر فرد.( اجماع)
مرجعیت خاطرات و تجربیات و دانستگیهای گذشته.
مرجعیت تربیت ها و آموزشها.
مرجعیت مطالبات جامعه از انسان.
مرجعیت ایدویولوژیها و سیستم های اعتقادی.
مرجعیت افراد و شخصیتهای معروف و مشهور.
مرجعیت باید و نبایدها و آداب و رسوم ها.
مرجعیت امیال و آرزوها.
مرجعیت الگوها و معیارهای اجتماعی.
ذهن انسان همیشه تحت تاثیر مرجعیت های مختلف قرار دارد. ذهنی که تحت فشار مرجعیت ها قرار دارد ذهنی بسیار سخت و خشن می باشد.
ذهن باید تمام مرجعیت ها را بشناشد و تاثیر آنها را بر ذهن خود ببیند تا آزاد و رها گردد.
ما بطور آزادانه رفتار و عمل نمیکنیم. بلکه طبق یک الگوی برخاسته از یک مرجعیت عمل میکنیم.
در ذهن کودک هنوز الگوها و مرجعیتها، شکل نگرفته است رفتارهایش آزاد و رها و خود جوش و برخاسته از فطرت و سرشت اوست.
منظورم این نیست که انسان، نباید هیچ گونه دانش و تجربه ای نداشته باشد. یا چیزی یاد نگیرد. خطر مرجعیتها بر روان انسان بگونه ایست که مغز را تعطیل میکند و انسان بطور کورکورانه بر اساس آنچه مرجعیتها بر ذهن او تحمیل میکند عمل میکند. حتی طرز فکر کردن انسان تحت تاثیر مرجعیت ها قرار میگیرد.

چشم چون نرگس فروبندی که چی؟!
هین! عصاام کش که کورم اَی اخی!

خودتو به کور بودن زدی، میگی ای فلانی تو بیا عصای منو بکِش …

وان عصاکش که گزیدی در سفر
خود ببینی باشد از تو کورتر
مولوی
عصا کش = رهبر، مرجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *