عرفان

مشکل عرفان همیشه حرفهای کلی و مبهم بوده.
مفاهیمی چون دریای حقیقت، رهایی، نفس، جهاد اکبر، شهر عشق!
هیچگاه مطالب عرفانی دقیق، همه فهم و ساده گفته نشده و رذایل اخلاقی چون خشم، غرور، ریا و… هیچگاه بصورت دقیق بررسی نشده است.

سعی میکنیم منشا دردهای ذهنی و نفسانی و روانی مشخص شوند.
بطور مثال گفته ایم ریشه خشم ترس است. و یا خشم و حرص ارتباط متقابل دارند.
و رذایل چگونه در اثر زندگی در اجتماع ناهنجار بوجود آمده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *