عالم همچو آیینه است

اگر در برادر خود عیب می بینی، آن عیب در توست که در او می بینی.

عالَم همچون آیینه است؛ نقش خود را در او می بینی؛ که المؤمن مرآة المؤمن. آن عیب را از خود جدا کن. زیرا آنچه از او می رنجی، از خود می رنجی.

#فیه_ما_فیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *