شرح و تفسیر قصه خلیفه کی در کرم در زمان خود در حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت

دفتر اول بخش ۱۱۰
قصه خلیفه کی در کرم در زمان خود در حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت

یک خلیفه ای بود برتر از حاتم طایی” آنهایی که نمی خواهند شعر را گوش ندهند. این بخش فقط همین را می گوید.تعریف خلیفه و سخاوتش است.

••یک خلیفه بود در ایام پیش
کرده حاتم را غلام جود خویش

••رایت اکرام و داد افراشته
فقر و حاجت از جهان بر داشته

••بحر و در از بخششش صاف آمده
داد او از قاف تا قاف آمده

••در جهان خاک ابر و آب بود
مظهر بخشایش وهاب بود

••از عطااش بحر و کان در زلزله
سوی جودش قافله بر قافله

••قبلهٔ حاجت در و دروازه‌اش
رفته در عالم بجود آوازه‌اش

••هم عجم هم روم هم ترک و عرب
مانده از جود و سخااش در عجب

••آب حیوان بود و دریای کرم
زنده گشته هم عرب زو هم عجم

فقط می خواست بگوید این خلیفه کرمش زیاد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *