دفتر اول بخش ۸۸ تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام کی چه می فرمایی اول تو اندازی عصا “قسمت سوم”

••تو چه دانی ذوق آب دیدگان
عاشق نانی تو چون نادیدگان

انسان صورت پرست، انسانی که جز صورت و ظاهر چیزی ندیده چه داند که ذوق آب دیدگان چیست؟ از معنی و باطن چیزی درک نکرده است! فقط آن چیزی که برای جسمت مفید است را میخوری

••گر تو این انبان ز نان خالی کنی
پر ز گوهرهای اجلالی کنی

••طفل جان از شیر شیطان باز کن
بعد از آنش با ملک انباز کن

اگر مدتی از ظاهر بگذری و دنبال باطن بگردی گوهرهای اجلالی پیدا خواهی کرد. باید ذهنت از وسوسه های شیطانی باز شود، پاک و نورانی شود آن وقت همجنس و همسنخ ملک می شود.

••تا تو تاریک و ملول و تیره‌ای
دان که با دیو لعین همشیره‌ای

با چنین ذهنی تو بیشتر هم جنس و هم سنخ ابلیس لعین هستی

دفتر اول مثنوی بخش ۸۸
تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام کی چه می فرمایی اول تو اندازی عصا

“قسمت چهارم”

از راه گوش کردن، با حواس پنجگانه در دنیا چیزهایی را یاد میدهند اینها لقمه هایت هستند.اگر درونت نور و کمال افزایش پیدا کند مشخص است چیز خوبیست باید ادامه دهی، راه درستی است.

وقتی می بینی با آموختن نه تنها نور درونت ، آگاهی‌ و فهم وشعورت زیاد نمی شود فقط علم، تئوریاتت، حجابها زیاد می شود آن وقت بدان روغن نیست آب است چراغت را روشن نمی کند باید چراغت را می کشد.

••روغنی کاید چراغ ما کشد
آب خوانش چون چراغی را کشد

••علم و حکمت زاید از لقمهٔ حلال
عشق و رقت آید از لقمهٔ حلال

لقمه آن داده هایست که از جامعه
می آید.

••چون ز لقمه تو حسد بینی و دام
جهل و غفلت زاید آن را دان حرام

با آموختن و داده هایی که در مغزت فرو میرود جهل و غفلتت زیاد می شود حرام است.

••هیچ گندم کاری و جو بر دهد
دیده‌ای اسپی که کرهٔ خر دهد

••لقمه تخمست و برش اندیشه‌ها
لقمه بحر و گوهرش اندیشه‌ها

هر لقمه ای خاصیتی دارد هر داده ای که درون مغزت می آید یک حاصل و ثمری دارد.
هیچ گندمی می تواند جو شود؟
اسب می تواند کره خر شود؟

این داده ها همچون تخمی است که ثمره آن در اندیشه ها مشخص می شود. داده هایی که از بیرون‌ می آید مانند دریایی است که گوهر آن همان اندیشه های خوب می شود.

••زاید از لقمهٔ حلال اندر دهان
میل خدمت عزم رفتن آن جهان

اگر واقعا معلم خوبی داشته باشی داده های حلال و راهنمایی خوبی به تو بکند آن وقت به خون نفست تشنه میشوی و می خواهی بکُشی نه اینکه واقعا بمیری

مُوتُوا قَبلَ اَن تمُوتُوا میشوی

نمادگشایی از داستان موسی در مثنوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *