شرح صوتی داستان پادشاه جهود دیگر

پادکست صوتی شرح مثنوی (داستان پادشاه جهود دیگر )

 

 

پارت اول : داستان آن پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود “قسمت اول”

پارت دوم:داستان آن پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود “قسمت دوم”

پارت سوم:داستان آن پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود “قسمت سوم”

پارت چهارم:آتش کردن پادشاه جهود و بت نهادن پهلوی آتش کی هرکه این بت رو سجود کند از آتش برست

پارت پنجم:به سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریض کردن خلق را درافتادن بتش “قسمت اول”

پارت ششم :به سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریض کردن خلق را درافتادن بتش “قسمت دوم”

پارت هفتم:کژ ماندن دهان آن مرد کی نام محمد صل اله علیه و سلم را بتسخر خواند

پارت هشتم:عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود “قسمت اول”

پارت نهم:عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود “قسمت دوم”

پارت دهم:عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود “قسمت سوم”

پارت یازدهم:طنز و انکار پادشاه جهود و قبول نکردن نصیحت خاصان خویش”قسمت اول

پارت دوازدهم:طنز و انکار پادشاه جهود و قبول نکردن نصیحت خاصان خویش”قسمت دوم”

پارت سیزدهم :طنز و انکار پادشاه جهود و قبول نکردن نصیحت خاصان خویش”قسمت سوم”

پارت چهاردهم:طنز و انکار پادشاه جهود و قبول نکردن نصیحت خاصان خویش”قسمت چهارم”

پارت پانزدهم:طنز و انکار پادشاه جهود و قبول نکردن نصیحت خاصان خویش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *