داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت…


قسمت اول : داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت از بهر تعصب

قسمت دوم:آموختن وزیر مکر پادشاه را

قسمت سوم:تلبیس وزیر بانصاری
قسسمت چهارم: قبول کردن نصاری مکر وزیر را

قسمت پنجم:قبول کردن نصاری مکر وزیر را

قسمت ششم

قسمت هفتم:متابعت نصاری وزیر را (پارت دوم)

قسمت هشتم:قصه دیدن خلیفه لیلی را (پارت اول)

قسمت نهم:قصه دیدن خلیفه لیلی را (پارت دوم)

قسمت دهم:بیان حسد وزیر

قسمت یازدهم:فهم کردن حاذقان نصاری مکر وزیر را

قسمت دوازدهم:پیغام شاه پنهان با وزیر بیان دوازده سبط از نصار

قسمت سیزدهم:تخلیط وزیر در احکام انجیل

قسمت چهاردهم:در بیان آنکه این اختلافات در صورت روش است نی در حقیقت را

قسمت پانزدهم:بیان خسارت وزیر در این مکر قسمت اول

قسمت شانزدهم: بیان خسارت وزیر در این مکر قسمت دوم

قسمت هفدهم:بیان خسارت وزیر در این مکر قسمت سوم

قسمت هجدهم:بیان خسارت وزیر در این مکر قسمت چهارم

قسمن نوزدهم:مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم

قسمت بیستم:دفع گفتن وزیر مریدان را قسمت اول

قسمت بیست و یکم:دفع گفتن وزیر مریدان را قسمت دوم

قسمت بیست و دوم:مکر کردن مریدان کی خلوت را بشکن

قسمت بیست و سوم:جواب دادن وزیر کی خلوت را نمی شکنم

قسمت بیست و چهارم:اعتراض مریدان در خلوت وزیر “قسمت اول”

قسمت بیست و پنجم:اعتراض مریدان در خلوت وزیر قسمت دوم”

قسمت بیست و ششم:اعتراض مریدان در خلوت وزیر “قسمت سوم”

قسمت بیست و هفتم:اعتراض مریدان در خلوت وزیر “قسمت چهارم”

قسمت بیست و هشتم:عتراض مریدان در خلوت وزیر “قسمت پنجم”

قسمت بیست و نهم:نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت

قسمت سی ام:ولی عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جدا جدا

قسمت سی و یکم:کشتن وزیر خویشتن را در خلوت

قسمت سی و دوم:طلب کردن امت عیسی از امرا که ولی عهد از شما کدامست “قسمت اول”

قسمت سی و سوم:تثلیث

قسمت سی و چهارم:طلب کردن امت عیسی از امرا که ولی عهد از شما کدامست
“قسمت دوم”

قسمت سی و پنجم:طلب کردن امت عیسی از امرا که ولی عهد از شما کدامست
“قسمت سوم”

قسمت سی و ششم:منازعت امرا در ولی عهدی
“قسمت اول”

قسمت سی و هفتم:منازعت امرا در ولی عهدی
“قسمت دوم”

قسمت سی و هشتم:منازعت امرا در ولی عهدی
“قسمت سوم”

قسمت سی و نهم:منازعت امرا در ولی عهدی
“قسمت چهارم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *