خشم

حیوانات نه تحت تربیت غلط جامعه قرار گرفتند، نه اسیر پدیده ای بنام نفس هستند، با این همه خشم دارند!

این یکی از توجیهات انسانهاست برای توجیه خشمشان، که خشم چیزیست غریزی و ما بی تقصیر.
اما باید گفت که خشم حیوانات محرک واقعی دارد و برای صیانت جسمشون از خطر واقعی است و وقتی محرک خشم نیست ،خشمی ندارند.
اما ما انسانها ۹۹ درصد خشمهایمان واکنش در برابر افکار خودمان هست.
محرک خشمهای ما فکر است. خشم در ما بصورت نهفته استمرار دارد حتی زمانیکه بظاهر آرام هستیم، چون ذهن همیشه در حال کار کردن نا هنجار است. ما خشم تولید میکنیم و دنبال راهی هستیم که خشم خود را تخلیه کنیم و سر یکی آوار شویم.

ترسها، حفظ شخصیت توهمی، رقابتها، مقایسه ها، توقعات ، حرصها ، آرزوها، دویدن ها، جستجو ها در ما خشم تولید میکند.

و روز ها و شبها بخاطر پیروز نشدن در مقابل آن محرک، خود را ملامت و سرزنش میکنیم.

حتی زمانیکه محرک واقعی هم وجود دارد، ما از ترسِ بی عرضه و حقیر و نالایق شدن بیشتر خشمگین میشویم تا از خود محرک.

بر خیالی صلحشان و جنگشان
وز خیالی فخرشان و ننگشان
مولوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *