حضرت ابلیس

مراقبه و هوشیاری نسبت به هیجانات خود !

باید همیشه و هر لحظه مراقب هیجانات خودت باشی و آنها را مشاهده کنی. هر چند کارت خوب و مورد پسند باشد!
نفس از کارهای نیک لذت میبرد !
و مورد تشویق و تایید دیگران قرار میگیرد.
از تایید و تشویق شدن لذت میبرد و میخواهد این لذت تکرار بشود !

بسیاری از ما شرطی شده ایم و عادت کرده ایم که کارهای خوب انجام بدهیم. انسان با فضیلتی باشیم!
اما فضیلتی که ذهن آنرا کنترل میکند و در پشتش فکر وجود دارد، کار خوب به معنای واقعی نیست ! بلکه نقش کار خوب است.
نقش فضیلت است نه خود فضیلت!

فضیلت از فطرت پاک میجوشد بدون اندیشه و فکر قبلی، این فضیلت اصیل است که درین صورت هم انسان از فضیلت خودش آگاه نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *