تفسیر صوتی ولیعهد ساختن وزیر هر یک امیر را

 


 

دفتر اول” بخش ۳۱”
ولی عهد ساختن وزیر هریک امیر را جدا جدا

 

••وانگهانی آن امیران را بخواند
یک‌به یک تنها به هر یک حرف راند

وزیر،دوازده امیر را صدا می کند؛ اما یک به یک صدا می کند، همه را یکجا نمی گوید، یکی یکی”

••گفت هر یک را بدین عیسوی
نایب حق و خلیفهٔ من توی

بعدازاینکه من مُردَم تو نایب من هستی در دین عیسی

••وان امیران دگر اتباع تو
کرد عیسی جمله را اشیاء تو

یازده امیر دیگر، دستیار تو می شوند، شیعه و پیرو تو می شوند. عیسی فرمان داده، شیعه تو بشوند.

••هر امیری کو کشد گردن بگیر
یا بکش یا خود همی دارش اسیر

هر امیری، از آن یازده امیر!
گردنکشی کند، بکُش آنرا

••لیک تا من زنده‌ام این وا مگو
تا نمیرم این ریاست را مجو

به همه ی امیران همین را می گوید، که نایب من تویی ویازده تای دیگرسربازتو هستند، اگر فرمانبرداری کردندکه هیچ، اگر نکردند انها را بُکُش یا اسیرشان کن واین سِری است بین من وتو! تا من نَمُردم به کسی نگو!

••تا نمیرم من تو این پیدا مکن
دعوی شاهی و استیلا مکن
اینک این طومار و احکام مسیح
یک به یک بر خوان تو بر امت فصیح

به هریک از اُمرا جدا، جدا طوماری میدهد، احکامی میدهدکه باهم، متفاوت بودند.

••هر امیری را چنین گفت او جدا
نیست نایب جز تو در دین خدا
هر یکی را کرد او یک‌یک عزیز
هرچه آن را گفت این را گفت نیز

هر چیزی به آن یکی میگفت، به این یکی هم میگفت

••هر یکی را او یکی طومار داد
هر یکی ضد دگر بود المراد

ظاهراً این طومارها و احکامها ضدیکدیگر بودند.

••متن آن طومارها بد مختلف
همچو شکل حرفها یا تاالف

مثل حروف الفبا متفاوت بودند، از الف تا ی.

••حکم این طومار ضد حکم آن
پیش ازین کردیم این ضد را بیان

می بینیم که ظاهر ادیان با یکدیگر متفاوت است! گاهی متناقض هستند! ما می گویم: کدامشان را انتخاب کنیم؟ عیسویان می گویند: ماحق هستیم! مسلمانان می گویند: ما حق هستیم! یهودیان می گویند: ما حق هستیم! زرتشتی، هندوها همه می گویند: ما حق هستیم! مسئله ما این نیست! فتنه ای ایجاد نشده؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *