تفسیر بیان حسد وزیر

گفتیم پادشاه ماهستیم وزیر ذهن زیرک ما، تازمانی که چنین ذهن زیرکی داریم(وزیر) ذهنمان ناهنجار است، وضع مملکت وجودمان همین است؛
اولین کسی که ازاین وزیرضربه می خورد خودمان هستیم،( وزیرخودش، ازخودش ضربه خورد)
اولین کسی که بینیش شکافته شد، گوشش بریده شد خودش بود؛

وویس نوشته‌های مثنوی:
دفتراول” بخش ۱۸”
بیان حسد وزیر

••آن وزیرک از حسد بودش نژاد
تا به باطل گوش و بینی باد داد

وزیر اولین کسی بود که خودش از حسد،گوش وبینیش را به بادداد،
همه کاری کرد، به خودش هم ضربه زد
به خاطر یک عده افکار و ها و خیالات گوش و بینی اش را به باد داد.

••بر امید آنک از نیش حسد
زهر او در جان مسکینان رسد

به امید آنکه زهرش بر مسیحیان بنشیند

••هر کسی کو از حسد بینی کند
خویش را بی‌گوش و بی بینی کند

هر کسی که انقدر رقابت ،حسودی، تنگ نظری در وجودش باشد با اینکه گوش دارداما
صدای حق رانمی شنود؛
با اینکه بینی دارد بوی حق را نمی شنود؛

چشم دارد اما نمیبیند ،
غیر از این حواس پنجگانه ظاهری ما پنج ،حواس پنجگانه باطنی نیز داریم، که با آنها حق را می بینیم ، می شنویم، میچشیم ومی بوییم؛

خداوند می‌گوید: آنها کرند، کورند و لالالند، آن ها آدم نمی شوند؛

هر کسی که با آنها اختلاف عقیده دارند می خواهند آنها را بکشند، مثل این وزیر که می خواست مسیحیان را بکشد، گفت: اختلاف عقیده و نظر است، هر کس با من مخالف است من به آن خشمگینم، هر کسی مرا تایید نکند، عصبانی میشوم، در این حالات مثل وزیر می خواهم؛ مسیحیان را بکشم ،من یهودی هستم و آنها مسیحی من یک عقیده دارم آنها یک عقیده،”
دیگر از خشم و حسودی جان خودش را هم می خواست از دست بدهد؛
حسادت یک بیماری است، که جان انسان را به خطر می‌اندازد؛
روح و هم جسم انسان رابیمارمی کند؛
و نیز ذهن انسان را تاریک و تاریکتر می کند، آن پنج حس حقیقت جو(حقیقت بین) را از دست می دهد.

••بینی آن باشد که او بویی برد
بوی او را جانب کویی برد

بینی آن باشد که بوی حقیقت را ببرد

••هر که بویش نیست بی بینی بود
بوی آن بویست کان دینی بود

چونک بویی برد و شکر آن نکرد
کفر نعمت آمد و بینیش خورد

ما که الان حواس پنجگانه مان از کار افتاده است چه کار کنیم

شکر کن مر شاکران را بنده باش
پیش ایشان مرده شو پاینده باش

برو شکر کن و پیش آنها مرده باش تا پاینده باشی

چون وزیر از ره‌زنی مایه مساز
خلق را تو بر میاور از نماز

مثل وزیر و خودت را بدبخت کن نه مردم را، از آنهایی نباش که مردم را از راه حق باز می دارند، مردم را از کیفیت فطری خود جدا نکن با نفهمی خود؛( اینجا منظور نماز نیست کیفیت نماز است)

ناصح دین گشته آن کافر وزیر
کرده او از مکر در گوزینه سیر

درون گردو را باز کرده و داخلش سیر ریخته است، هر کسی که از گردوی آن وزیر می‌خورد(ذهن زیرک) و به حرفش گوش می دهد دهانش بوی سیر می دهد حیله به کار می‌برد.

🔴 @masnavimanavi7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *