بایگانی

325مطلب موجود می باشد.
شرح و تفسیر طنز و انکار پادشاه جهود
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر طنز و انکار پادشاه جهود


شرح و تفسیر عتاب کردن آتش آن پادشاه جهود را
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر عتاب کردن آتش آن پادشاه جهود را


دفتر اول بخش ۳۹ عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود “قسمت اول” وقتی پادشاه می بیند آتش آنها را نمی سوزاند ••رو به آتش کرد شه…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر به سخن درآمدن طفل


  دفتر اول “بخش ۳۸” به سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریض کردن خلق را درافتادن به آتش پادشاه یک زنی را با طفلش می…

فیه ما فیه


فیه مافیه کسی چون بشنود که در فلان شهر کریمی هست که عظیم بخششها و احسان میکند، بدین امید البته آنجا رود؛ تا ازو بهره‌مند گردد، پس…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر حکایت آن پادشاه جهود دیگر


  دفتر اول “بخش ۳۶” حکایت پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود ☆یک پادشاه جهود که مثل همان وزیر،می خواهدمسیحیان را بکشد. ••یک…

فیه ما فیه

مقصود از آفرینش انسان چیست؟


فیه مافیه  در تفسیر آیه ی امانت و مقصود از آفرینش انسان ؟ یکی گفت: اینجا چیزی فراموش کرده ام. مولانا گفت: در عالم یک چیز است…

فیه ما فیه

در آدمی عشقی و دردی و خارخاری هست


در آدمی عشقی ودردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عالم ملک او شود که نیاساید و آرام نیابد این خلق بتفصیل در هر…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

تفسیر صوتی ولیعهد ساختن وزیر هر یک امیر را


    دفتر اول” بخش ۳۱” ولی عهد ساختن وزیر هریک امیر را جدا جدا   ••وانگهانی آن امیران را بخواند یک‌به یک تنها به هر یک…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر تعظیم و نعت مصطفی علیه السلام


دفتر اول “بخش ۳۵” تعظیم نعمت مصطفی صلی الله علیه و سلم کی مذکور بود در انجیل   ••بود در انجیل نام مصطفی آن سر پیغامبران بحر…