بایگانی

250مطلب موجود می باشد.
فیه ما فیه

منتظر نه متقاضی


درویش در این دنیا مهمان است. تقاضای مهمان بر میزبان جفاست. مهمان به ادب باشد و منتظر، نه متقاضی … 📙 نفحات الانس – جامی

فیه ما فیه

راه حق سخت مخوف و بسته بود


راه حقّ سخت مخوف و بسته بود و پر برف اولّ جان بازی او کرد واسب را در راند و راه را بشکافت هر که رود درین…

خودشناسی

جماعتی که نظر را حرام میدانند


جماعتی که نظر را حرام می‌دانند… نظر حرام بکردند و خون خلق حلال … سعدی

خودشناسی

سکانسی از سریال see


ملکه : برا چنین هدفی به سربازان زیاد احتیاج داریم ! مشاور : سربازان پدر مادر دارند، برادر و خواهر دارند ، مردم ازین نهضت بیهوده و…

خودشناسی

ترس و خشم


ترس و خشم دوقلوی بهم چسبیده اند و جدایی ناپذیر ! ترس خشم رو به دنبال خودش میاره

خودشناسی

بادبان زندگی


اتفاقات زندگی چون باد بسمت شما می‌آیند و واکنش های شما مسیر شما را مشخص می‌کند چون بادبان شما نمیتوانید باد را نگه دارید، یا تند و…

خودشناسی

بودن یا نبودن؟!!!


بودن یا نبودن! مسئله این است. آیا شایسته‌تر آن است که ضربه‌های روزگار نامساعد را تحمل کنیم یا سلاح نبرد به دست گیریم و در مبارزه مرگبار…

دین

شلاق خوردن یک دختر افغانی توسط طالبان


لا اکراه فی الدین؟؟؟؟!!!!!! شلاق خوردن یک دختر افغانستانی بخاطر پوشیدن شلوار قرمز توسط طالبان اینجوری که به باسن دختر مردم میزنن، از شلوار قرمز تهییج کننده…

خودشناسی

قانون انسانیت یا مدنیت؟!!!


قانون مدنی شاید خیلی اجازه ها را بدهد که قانون انسانیت از آن نهی کند و بر عکس ! پس قانون رو درون خودت پیدا کن ببین…